Productie van chemiegips

Bij chemiegipsen worden verfijnde procestechnieken toegepast, waaruit verschillende chemische gipssoorten ontstaan. Hieronder vallen ook een aantal gipsen die tegenwoordig gebruikt worden voor de tandtechnische sector. Wij gaan hier verder niet op in omdat wij deze gipsen niet in ons assortiment hebben opgenomen, wel geven wij een omschrijving van de chemiegipsen die op dit moment verkrijgbaar zijn op de Nederlandse markt.

RO – gips (Ook wel REA-gips/Sulfo-gips)

Ro-gips, oftewel rookgasontzwavelingsgips, ontstaat uit een zuiveringsproces uit rookgassen van elektriciteitsbedrijven. Het is bij het opwekken van elektriciteit met steenkool van belang dat de rookgassen gezuiverd worden voordat deze de schoorsteen verlaten. De kolenstokende elektriciteitsbedrijven halen alle vliegas uit de rookgassen, daarna wordt rookgasontzwaveling toegepast. Dit zuiveringsproces levert rookgasontzwavelingsgips op dat weer als grondstof kan dienen voor de gipsverwerkende industrie. Ook deze gips wordt verder verwerkt tot tandtechnisch gips. Deze tandtechnische gipssoorten geven meer kwaliteitsschommelingen.

Natte rookgasontzwaveling wordt op de volgende manier toegepast:
Het rookgas dat zwaveldioxide-gas bevat, komt in een reactorkuip terecht. Boven in de kuip wordt water verneveld. Tijdens hun val nemen de waterdruppels zwaveldioxide op.

SO2 + H2O = H2SO3

Dit mengsel wordt opgevangen en getransporteerd naar een tweede vat waarin kalkdeeltjes (CaCO3) aanwezig zijn. Calciumcarbonaat reageert met zwaveldioxide tot calciumsulfiet.

SO2 + CaCO3 -> CaSO3 + CO2
H2SO3 + CaCO3 -> CaSO3 + H2O + CO2

Dit calciumsulfiet wordt in een oxidatievat met luchtzuurstof geoxideerd tot calciumsulfaat (gips).

2 CaSO3 + O2 -> 2 CaSO4

Dit wordt uitgedoogd. Het eindproduct kan men gebruiken in de gipsindustrie, maar vanwege de hoeveelheid wordt het grootste deel gestort.

De volgende gipsen zijn afkomstig uit de procesindustrie, ook deze zijn minder of niet geschikt voor Dentalgips omdat het geringe hoeveelheden metaaloxiden en andere geringe sporenelementen bevat.

Fosfo-gips

Fosforzuurgips (fosfogips) ontstaat als bijproduct uit het fabricageproces van fosforzuur. Deze gips bevat een mengsel aan zware metalen (cadmium, kwik, arseen, chroom, koper, lood, nikkel en zink), zeldzame aardmetalen en fosfaat. Fosfo-gips heeft een verhoogde radioactiviteit.

Fluoranhydriet

Ontstaat bij de bereiding van fluorwaterstofzuur door de reactie van vloeispaat met geconcentreerd zwavelzuur. Fluoranhydriet wordt ook synthetisch anhydriet genoemd.


Overige op technische wijze ontstane gipssoorten

Ontstaan van gips bij andere chemische processen: wijnsteenzuur, titaanoxideDeze vrijkomende gipssoorten worden door ons niet gebruikt in de tandtechnische- of medische sector.

Webwinkel