Klasse indeling voor gips in de Dental industrie

Normen leggen onder andere product-, prestaties- , meet-, analyse- en testmethoden vast. Op internationaal niveau gelden de International Organization for Standardization (ISO)-normen, negentig landen hebben zicht tot nu toe bij ISO aangesloten. Dentalgipsen vallen onder de ISO/DIN EN 26873-norm. De EN 26873-norm schrijft voor aan welke criteria gips voor bepaalde doeleinden moet voldoen en in welke klasse het valt.

Hierbij wordt gekeken naar verwerkingseigenschappen zoals expansie, hardheid, verwerkingstijd, afbindtijd en viscositeit. Ook deze proeven zijn volgens ISO/DIN EN 26873 gestandaardiseerd.

Testmethode

Het materiaal moet uniform zijn en vrij van vreemde stoffen en bulten en wanneer gemengd volgens de aanwijzingen van de fabrikant moet het een homogeen mengsel zijn. Het materiaal moet voldoen aan de eisen voor het testen van de consistency, mengtijd, verwerkingstijd, expansie en druksterkte zoals gespecificeerd in de onderstaande tabel. Naast het feit dat het materiaal binnen de grenzen moet zijn vermeld in de tabel, moeten de mengtijd en verwerkingstijd ook binnen ±20% zijn van de tijd welke door de fabrikant is opgegeven. Mengen en de verwerkingstijd wordt gemeten vanaf het moment dat het poeder het eerste contact heeft met water.

Testen volgens de ISO/DIN EN 26873-norm maken uit tot welke klasse een gips behoort:

  • Type 1 Afdrukgips, Articulatorgips
  • Type 2 Alabaster modelgips
  • Type 3 Model hardgips
  • Type 4 Super hardgips (tot 0,15 % expansie)
  • Type 5 Super hardgips (tot 0,30 % expansie)
  • Speciaal gips “Super” hardgips (tot 0,6% expansie)
Webwinkel